Sohbet adabı. Sohbet adabı

Sohbet Adâbı

Sohbet adabı

Ahirette de kişi sözlerinden dolayı hesaba çekilecektir. Zira sahabeden rivayetle gelen hadislerin nasıl dikkatli dinlemeyle zabt edildiği bunun delilidir. Bir gün sahabelerden Hanzala b. Bu şeker içinde ilaç vermeye ve tedaviye benzer. İşte bu rahatsızlık neticesinde kim bilir kaç kişi kızıp gidecektir. Yüce Allah bizleri kötü zandan sakındırmakta, ölçülü hüsn-ü zannı ise tavsiye etmektedir.

Nächster

Sohbet Adabı: Dinlerken ve Söylerken...

Sohbet adabı

Doğal olarak bu rahatlığa alışan insanları memnun etmek için sitelerin de kendilerince tedbirler alması gerekti. Sohbet adabı dışında görülebilecek bir diğer olumsuz hareket ise, söz kesmektir. Sanal ortamlardaki gerçeklikten uzak söylemler, sohbetin kişiler arasında kurduğu bağı zedelerken toplumdaki güven duygusunu sarsmaktadır. Ömer ra üzüldü ve kâtibini çağırarak ona bir mektup yazdırdı. Bu melekler ona dua eder ve istiğfarda bulunurlar. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.

Nächster

Sohbet Adâbı

Sohbet adabı

Sohbette de mesafe kısa olsa da istenilen mesaj bazen kulağa dolayısıyla idrake ulaşmaz. Hiç şüphesiz, kemale ermeyen bir salik halen nefis erbabıdır. İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zahir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. İnsan ruhu değişken olduğu için, karşıdaki kişiler tarafından sınırlandırılması gereken bir yapıya sahiptir. Çünkü orada bulunanlar huzur içine dalarlar.

Nächster

Tuvalet adabı

Sohbet adabı

Nasıl ki testi ile çeşmeden su alacak olanın dikkatlice testinin ağzını su oluğuna tutması gerekir. Dost veya akrabalarla birlikte sohbet ediyorsak eğer, bu tip özenli hareketler, muhabbetin daha da koyulaşmasına ve birbirimizle daha samimi ilişkiler geliştirmemizi sağlayacaktır. Boş duranı, dünyaya ve eğlenceye meyledeni şeytan kapıverir ve onu boş işlerle meşgul ederek en azından hayırlı şeylerden mahrum eder. Ancak, sohbet sırasında konuşmak kadar dinlemeyi bilmek de büyük önem arz ediyor. Peygamberimizin asm bir yere gelişi kokusundan belli olurdu.

Nächster

Sohbet Adabı

Sohbet adabı

Tirmizi, Fiten, 26; İbn-i Mâce, Fiten, 18. Bir defa anladım, yeter diyemez. Bunu da yeri gelince ve ihtiyaç olunca onun sözlerinden ve amellerinden anlaşılır. Temizliği yanında güzel kokuya da değer verirdi. Buna benzer vukua gelen hâdiseler, ya siyaset-i diniye veya başka sebeplerle, umum âlem-i İslâm namına olamadılar. Dinleyenler arasında tartışmaya, fitneye yol açabilecek mevzularda, iyice tetkik edip düşünmeden konuşmamalıdır. Bunlardan bazıları birebir sohbetler, telefon ile yapılan sohbetler, televizyonlarda gördüklerimiz için dini ve siyasi yapılan sohbetler, gibi çeşitli kategorilere ayrılmaktadır.

Nächster

Sohbet Siteleri Adabı

Sohbet adabı

Şüphesiz Allah Semîdir, her şeyi işitir ve Alîmdir, her şeyi hakkıyla bilir. Elindekini paylaşmak ve dertlerine ortak olmaktır. Onlar kendilerine hak ve hakikati anlatmak ve doğru yola sevk etmek için gönderilen peygamberlerle ve bilginlerle daima alay etmiş ve dalga geçemişlerdir. Sohbet kurallarından bir tanesi de samimi olmaktır. Menkıbe: Sohbet esnasında menkıbe anlatarak konuya gerçek hayattan örnekler vermelidir. Mümin, ister klavye başında olsun isterse ayaküstü bir sohbete katılsın ilkeli davranmalı ve İslam ahlakını kuşanmalıdır. Sohbet, müslümanların kalplerinin birbirine bağlanıp, feyzden, rahmetten faydalanmaları için önemli bir usüldür.

Nächster